logo

28 Feb 2023

❗ZVANIČNI SAJT EVROPSKE UNIJE - EVROPSKI PREDLOG ZA NORMALIZACIJU ODNOSA BEOGRADA I PRIŠTINE

clock 28 Feb 2023

eu-zastava_nn.webp

Na sajtu EU objavljeno je da će strane svesne svoje odgovornosti za očuvanje mira, posvećene doprinosu plodonosnoj regionalnoj saradnji i bezbednosti u Evropi i prevazilaženju nasleđa prošlosti, svesne da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zaštita nacionalnih manjina su osnovni uslov za mir, te da polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različite poglede Strana na fundamentalna pitanja, uključujući i pitanja statusa, u želji da stvore uslove za saradnju između strana u korist ljudi, dogovorili su se o sledećem:

Član 1.
Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na osnovu jednakih prava. Obe strane će međusobno priznati svoja dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate.

Član 2.
Obe strane će se rukovoditi ciljevima i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenoj jednakosti svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudska prava i nediskriminacija.

Član 3.
U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, Strane će sve sporove između sebe rešavati isključivo mirnim putem i uzdržaće se od pretnje ili upotrebe sile.Član 4.
Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5.
Nijedna Strana neće blokirati, niti podsticati druge da blokiraju napredak druge Strane na njihovom putu ka EU na osnovu sopstvenih zasluga. Obe strane će poštovati vrednosti navedene u članovima 2. i 21. Ugovora o Evropskoj uniji.

Član 6.
Iako ovaj sporazum predstavlja važan korak normalizacije, obe strane će sa novim zamahom nastaviti proces dijaloga koji vodi EU, koji bi trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji njihovih odnosa. Strane su saglasne da prodube buduću saradnju u oblasti ekonomije, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezanosti, pravosudnih i policijskih odnosa, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih, raseljenih lica i druge slične oblasti kroz zaključivanje posebnih sporazuma. Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima koji će biti omogućeni Dijalogom koji vodi EU.

Član 7.
Obe strane se obavezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i garancije, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i oslanjajući se na postojeća evropska iskustva, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblasti, uključujući mogućnost finansijske podrške Srbije i direktan kanal komunikacije srpske zajednice sa Vladom Kosova.

Strane će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mestima verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Član 8.
Strane će razmenjivati stalne misije. Oni se osnivaju u sedištu odgovarajuće Vlade. Praktična pitanja u vezi sa uspostavljanjem misija biće obrađena posebno.

Član 9.
Obe strane uzimaju u obzir posvećenost EU i drugih donatora da uspostave poseban investicioni i finansijski paket podrške za zajedničke projekte Strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima.

Član 10.
Strane će uspostaviti zajednički komitet, kojim predsedava EU, za praćenje sprovođenja ovog sporazuma. Obe strane potvrđuju svoju obavezu da primenjuju sve prethodne sporazume Dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

Član 11.
Obe strane se obavezuju da će poštovati Mapu puta za implementaciju priloženu ovom sporazumu.

Da bi dodali komentar morate se

Prijaviti

ili

Registrovati