logo

13 Jan 2023

⚡PROPAO POKUŠAJ KONTRAOFANZIVE UKRAJINSKIH SNAGA NAKON GUBITKA SOLEDARA?

clock 13 Jan 2023

ukrajina-soledar1_nn.webp

Nakon što je deo ukrajinskih snaga ostao blokiran u centru grada komanda VSU je tražila način da izvede operaciju njihove deblokade. Prema dostupnim informacijama do kojih je došao "RT Balkan" Operativna komanda „Istok“ je za ovaj naum angažovala preostale delove 46. i 77.brigade ukrajinske vojske.

◽ To su bile brigade samo na papiru. Nakon višednevnih žestokih borbi za Soledar njihovo brojno stanje je palo za nekoliko puta, a o upotrebljivim delovima ovih brigada zaduženim za artiljerijsku podršku nije moglo biti ni govora. Praktično sva oruđa kalibra 152 i 155mm su uništena snažnim i preciznim dejstvom ruske raketne artiljerije i taktičke jurišne avijacije.◽ Za ovu namenu je planirano angažovanje artiljerijskih sastava iz susedne 17.posebne tenkovske brigade, međutim usled ruskih demonstrativnih napada na celoj dužini fronta ovo nije bilo moguće. Takođe, postojao je deficiit i na planu komandovanja. Naime, oficirski kadar koji je rukovodio četama i bataljonima bio je u velikoj meri izbačen iz stroja, čime su jedinice na terenu ostale praktično „obezglavljene“.

◽ U ovakvim uslovima mešovita borbena grupa sastavljena od ljudstva ove dve brigade je uz podršku lakih oklopnih borbenih transportera zapadnog porekla (holandski VAB i britanski Vulfhand) pokušao da organizuje napad najkraćim putem ka centru Soledara.

Međutim, u samoj njegovoj pripremi, kada su jedinice izlazile na polazne položaje, zasula ih je precizna artiljerijsko-raketna vatra korigovana sa zemlje od stane ruskog specnaza, a na nebu se pojavila i para dežurnih jurišnika Su-25.

◽ Pokušaj ovog protivudara sa snagama koje su prikupljene "sa koca i konopca" rezultovao je teškim gubicima u živoj sili (oko 200 poginulih vojnika). Zvanični Kijev je ove vojnike proglasio „nestalim u akciji".

Da bi dodali komentar morate se

Prijaviti

ili

Registrovati