logo

20 Feb 2023

RUSKA VOJSKA ZAUZELA STRATEŠKI VAŽNU UZVIŠICU ZA DALJI PRODOR KA SEVERSKU

clock 20 Feb 2023

ukrajina-soledar_nn.webp

Prema rečima Ramzana Kadirova, prvog čoveka Čečenske Republike, jedinice specijalnog bataljona "Ahmat" su u sadejstvu sa delovima 3.

bataljona 2. armijskog korpusa narodne milicije LNR oslobodile strateški važno uzvišenje koje vodi ka gradu Seversk.

▪️ Nakon ovog uspeha ruska vojska će imati bolju kontrolu nad železničkom prugom koja ulazi u ovaj grad, kao i objektima koji se nalaze na njenoj trasi.

Da bi dodali komentar morate se

Prijaviti

ili

Registrovati